Kontakt | www.goldvit.pl


Kontakt

Olimp Labs

OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o.
Nagawczyna 109 c
39-200 Dębica


Centrala: 
+ 48 14 680 32 00

Fax:    
+48 14 680 32 65

NIP 872-20-76-235
NR KRS 65402 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego 3.898.500 pln